הדרך לחדר שרייבר 6

לדף הבית
1   כניסה לבנין שרייבר 2   ממול כסאות
   
3   עוברים בין המדרגות לכסאות 4   ומיד מגיעים לחדר שרייבר 6
   

לפתרונות של בחינות בחדו"א, הסתברות, אלגוריתמים ועוד נושאים
לחצו כאן.
לדף הבית