הערה זו מתייחסת לשאלה 13.
יש 6 כפול 10 מעל 4 זוגות של שלשות בעלות צלע משותפת.
מכל קבוצה של 4 צמתים ניתן לבנות 6 זוגות של משולשים
בעלי צלע אחת משותפת.