בחינות שניתנו לפני שנת 2001
אינן כלולות בהמלצה של פרופ' צירלסון.
היו שינויים בחומר.